CIECH dla Gospodarki

W 2018 r. Grupa CIECH wygenerowała w polskiej gospodarce 1,7 mld PLN wartości dodanej oraz ponad 11 tys. miejsc pracy z czego prawie 1,0 mld PLN wartości dodanej oraz ponad 5 tys. miejsc pracy dotyczyło powiatów, w których zlokalizowane są spółki z Grupy CIECH

1,7 mld PLN
wartości dodanej do PKB
tyle wyniosła nadwyżka przychodów firmy nad wydatkami na towary i usługi, które są niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności (≈PKB)
Z całkowitego wpływu na wartość dodaną w Polsce, 739 mln PLN (43%) to efekty bezpośrednie działalności operacyjnej Grupy CIECH, 765 mln PLN (45%) to efekty pośrednie*, a 213 mln PLN (12%) to efekty indukowane*. Do sektorów, które odniosły największe korzyści z działalności operacyjnej Grupy CIECH pod względem wartości dodanej należy zaliczyć:
  • górnictwo i wydobycie
  • transport, usługi pocztowe i telekomunikacyjne
  • handel
  • produkcję energii elektrycznej, gazu, wody oraz recykling
Zobacz szczegółowy wykres
11,3 tys. miejsc pracy
wspieranych przez działalność Grupy CIECH w Polsce w 2018 r.
Z całkowitej liczby miejsc pracy, wspieranych przez działalność Grupy CIECH w Polsce, 3060 (27%) zostało utworzonych bezpośrednio przez spółki z Grupy CIECH, 6183 (55%) było wspieranych w ramach efektów pośrednich*, a 2 061 (18%) w ramach efektów indukowanych*. Do sektorów, w których Grupa CIECH wygenerowała największe efekty dla zatrudnienia, należy zaliczyć:
  • górnictwo i wydobycie
  • transport, usługi pocztowe i telekomunikacyjne
  • handel
  • usługi wspierające prowadzenie działalności gospodarczej
Zobacz szczegółowy wykres
420 mln PLN dochodów dla sektora finansów publicznych
wynikających z podatku CIT, PIT, VAT i akcyzy, podatku od nieruchomości i składek na ubezpieczenie społeczne
Głównym źródłem dochodów sektora finansów publicznych wygenerowanych przez działalność Grupy Ciech w Polsce były składki na ubezpieczenia społeczne, które osiągnęły 220 mln PLN. Kolejne to podatek PIT (77 mln PLN), akcyza (53 mln PLN) oraz podatek CIT (34 mln PLN). Z całkowitej kwoty 420 mln PLN, podsektor ubezpieczeń społecznych uzyskał 220 mln. PLN (53%), a budżet państwa 131 mln PLN (31%). Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 69 mln PLN (16%).
Zobacz szczegółowy wykres

* Grupa CIECH wywiera istotny wpływ na gospodarkę. Co ważne, wynika on nie tylko z bezpośrednio wygenerowanej przez Grupę CIECH produkcji, zatrudnienia czy też płaconych podatków i składek, ale także:

- efektów pośrednich, które wynikają z popytu wygenerowanego w łańcuchu dostaw. Aby móc produkować, Grupa CIECH dokonuje zakupów u innych firm, a te u kolejnych, itd. W ten sposób popyt zgłoszony pierwotnie przez Grupę CIECH „rozlewa się” w całej gospodarce;

- efektów indukowanych, które wynikają z popytu generowanego przez pracowników Grupy CIECH oraz pracowników w całym łańcuchu dostaw, którzy przeznaczają część swoich wynagrodzeń na konsumpcję.

Soda kalcynowana produkowana przez CIECH jest jednym z kluczowych surowców do produkcji szkła

Soda kalcynowana produkowana przez CIECH jest jednym z kluczowych surowców do produkcji szkła

Mapa wpływu

Zobacz jaką wartość dodaną do PKB, zatrudnienie czy dochody do budżetów województw, gmin i powiatów, wygenerowały zakłady Grupy CIECH w Polsce.

Wartość dodana do PKB

Pod względem wartości dodanej, największe korzyści z działalności Grupy CIECH uzyskało województwo kujawsko-pomorskie, w którym łączne efekty wyniosły 725 mln PLN (1% wartości dodanej wygenerowanej w województwie w 2016 r.¹).

Wysokie wartości tego wskaźnika wygenerowano także w województwach mazowieckim oraz śląskim, gdzie efekty dla wartości dodanej wyniosły odpowiednio 211 mln PLN i 188 mln PLN.

ZATRUDNIENIE

Pod względem zatrudnienia największe korzyści z działalności Grupy CIECH uzyskało województwo kujawsko-pomorskie, w którym łącznie wspierano ok. 3,2 tys. miejsc pracy (0,6% zatrudnienia w województwie w 2017 r.¹).

Wysokie efekty dla zatrudnienia wygenerowano także w województwach mazowieckim oraz śląskim, gdzie działalność Grupy CIECH wspierała odpowiednio ok. 1,9 tys. oraz 1,4 tys. miejsc pracy.

Dochody budżetów województw

W ramach efektów bezpośrednich, pośrednich i indukowanych, Grupa CIECH wygenerowała ponad 6 mln PLN dochodów budżetów województw w 2018 r.

Najwyższe efekty wygenerowano w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie wpływy podatkowe wyniosły ponad 2,1 mln PLN (0,7% dochodów własnych budżetu województwa w 2018 r.). Kolejni beneficjenci to województwa mazowieckie oraz śląskie, gdzie dochody dla budżetów województw wyniosły odpowiednio 1,7 mln PLN oraz 689 tys. PLN.

Spośród 6,2 mln PLN dochodów budżetów województw, 5 mln PLN (80%) pochodziło z podatku CIT, a 1,2 mln PLN (20%) z podatku PIT.

Dochody budżetów gmin i powiatów

W ramach efektów bezpośrednich, pośrednich i indukowanych, Grupa CIECH wygenerowała w 2018 r. blisko 63 mln PLN dochodów budżetów gmin i powiatów.

Najwyższe efekty wygenerowano w województwie kujawsko-pomorskim. W wyniku działalności Grupy CIECH budżety gmin i powiatów na terenie województwa uzyskały 26,6 mln PLN. Kolejni beneficjenci to województwa podkarpackie oraz śląskie, gdzie wygenerowano odpowiednio 10 mln PLN oraz 7,2 mln PLN dochodów budżetów gmin i powiatów.

Spośród 63 mln PLN dochodów budżetów gmin i powiatów wygenerowanych przez Grupę CIECH w 2018 r., 37 mln PLN (59,2%) pochodziło z podatku PIT, 23 mln PLN (36,5%) z podatku od nieruchomości, a 3 mln PLN (4,4%) z podatku CIT.

Dzięki stabilnemu dostawcy sody, Grupie CIECH, Polska stała się europejskim hubem produkcji szkła

Dzięki stabilnemu dostawcy sody, Grupie CIECH, Polska stała się europejskim hubem produkcji szkła

Soda dla przemysłu

Produkty Grupy CIECH pozwalają rozwijać się wielu ważnym gałęziom polskiej gospodarki. Np. produkcji szkła.

CIECH to największy producent soli warzonej w Polsce

CIECH to największy producent soli warzonej w Polsce

CIECH wokół nas

Jesteśmy bliżej niż myślisz! Dzięki produktom CIECH powstaje wiele artykułów codziennego użytku.

CIECH jest największym dostawcą krzemianów w Europie, z których finalnie powstają m.in. nowoczesne opony

CIECH jest największym dostawcą krzemianów w Europie, z których finalnie powstają m.in. nowoczesne opony

Raport EY

Przeczytaj całe opracowanie EY na temat oddziaływania Grupy CIECH na polską gospodarkę.

CIECH to największy polski producent środków ochrony roślin

CIECH to największy polski producent środków ochrony roślin

CIECH w pigułce

Factsheet

Eksport do 100 krajów świata
ponad 3,7 mld PLN przychodów w 2018 roku
3,8 tys. pracowników w 2018 roku
75 lat na światowych rynkach
15 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
3 lata notowany na giełdzie Borse Frankfurt (dual listing)

7 linii biznesowych Grupy CIECH

Soda kalcynowana

2. producent w Europie

Soda oczyszczona

3. producent w Europie

Sól warzona

1. producent w Polsce

Krzemiany

1. dostawca w Europie

Środki Ochrony Roślin

Największy polski producent

Pianki poliuretanowe

Wiodący polski producent

Żywice epoksydowe

1. producent w Polsce

Żywice poliestrowe

1. producent w Polsce

Opakowania szklane

1. producent w Polsce

Nasze kluczowe spółki i zakłady produkcyjne