CIECH dla Gospodarki

W 2018 r. Grupa CIECH wygenerowała w polskiej gospodarce 1,7 mld PLN wartości dodanej oraz ponad 11 tys. miejsc pracy z czego prawie 1,0 mld PLN wartości dodanej oraz ponad 5 tys. miejsc pracy dotyczyło powiatów, w których zlokalizowane są spółki z Grupy CIECH

Przykładowa strona